คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จ. กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ : 1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

สังคมยกย่องให้บุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ถึงพร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรม ด้วยเหตุนี้คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงก่อเกิดโครงการอันหลากหลายเพื่อสร้างสังคมคุณธรรม โดยเฉพาะโครงการอันโดดเด่นชื่อ “โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม” มากไปกว่านั้นคือการปรับหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต พ.ศ.2560 เน้นการเรียนการสอนด้านคุณธรรมในหลักสูตรตลอด 6 ปี ได้อย่างน่าชื่นชม เน้นส่งเสริมให้นิสิตผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมพลังบวกในสังคม เป็นคลิปวิดิโอเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องยูทูป และเว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่