ความรักความทรงจำ Love and memory

ชื่อผลงาน : ความรักความทรงจำ Love and memory

ช่องทางออกอากาศ : สถานีโทรทัศน์ช่อง Thai PBS

เรื่องย่อ : ละครสะท้อนสถานการณ์สังคมในปัจจุบัน ที่หลายครอบครัวต้องดูแลพ่อแม่ที่เป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์ เนื้อเรื่องได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าการดูแลบุพการีเมื่อท่านสูงวัย หรือ ป่วยไข้ โดยเฉพาะผ่านความรู้ทันอาการ “อัลไซเมอร์” และให้กำลังใจผู้ที่ดูแลผู้สูงวัยให้เห็นแง่ดี เช่น ยังเป็นความสุขที่ยังมีพ่อแม่อยู่ ให้ได้ดูแล ให้ได้กอด และมีความภาคภูมิใจที่ได้ทดแทนบุญคุณด้วยความกตัญญู รวมทั้งยังเสนอเนื้อหา ให้เห็นตัวอย่างที่ดีของความเอื้ออารีของคนในสังคม

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่