ซิ่นลายโส้

ชื่อผลงาน : ซิ่นลายโส้

ช่องทางออกอากาศ : สถานีโทรทัศน์ช่อง One

เรื่องย่อ : เป็นละครเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวที่พลัดพรากจากกันของแม่ลูก ซึ่งตัวละครมีความอดทน มุมานะ พอเพียงในการทอผ้าหา เลี้ยงชีพ และนำความกตัญญูในการตามหาแม่แท้ๆ เพื่อยืนหยัดตามความจริงอีกทั้งละครเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมของภาคอีสานอย่างการทอผ้าซิ่น ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คนไทยหันมาสวมใสผ้าไหมมากขึ้น อนุรักษ์วิถีชีวิตพื้นบ้านของภาคอีสานมากขึ้น

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่