ทำเนียบผู้ที่ได้รับรางวัลสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด

ปลายจวัก

 • ปี 2563, สาขาสื่อละคร ปี2563

ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง

 • ปี 2563, สาขาสื่อละคร ปี2563

วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2

 • ปี 2563, สาขาสื่อละคร ปี2563

Mother Gamer เกมเมอร์เกมแม่

 • ปี 2563, สาขาสื่อภาพยนตร์ ปี2563

รักนะซุปซุป

 • ปี 2563, สาขาสื่อภาพยนตร์ ปี2563

หัวใจทองคำ

 • ปี 2563, สาขาสื่อภาพยนตร์ ปี2563

จนแต่มีน้ำใจ

 • คลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย ปี2563, ปี 2563

ท่านจงมีน้ำใจต่อกัน

 • คลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย ปี2563, ปี 2563

Blood Hero

 • คลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย ปี2563, ปี 2563

ไฟ-ฟ้า by TMB เด็กธรรมดา…คือสิ่งที่สวยงาม

 • ปี 2563, สาขาสื่อโฆษณา ปี2563

คุณเคย Bully ใครหรือเปล่า? | ความสุขประเทศไทย

 • ปี 2563, สาขาสื่อโฆษณา ปี2563

โปรโมชั่นที่ดีที่สุด | Air Asia

 • ปี 2563, สาขาสื่อโฆษณา ปี2563

แสงศรัทธา

 • ปี 2563, สาขาบทเพลง ปี2563

ด้วยใจรัก

 • ปี 2563, สาขาบทเพลง ปี2563

เชิญอริยมรรค

 • ปี 2563, สาขาบทเพลง ปี2563

รายการ GIVE NEVER STOP มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต

 • ปี 2563, สาขารายการวิทยุ ปี2563

รายการห้องรับแขก สวีทเอฟเอ็ม

 • ปี 2563, สาขารายการวิทยุ ปี2563

รายการสโมสรวัฒนธรรม

 • ปี 2563, สาขารายการวิทยุ ปี2563

รายการสามเณรปัญญาธรรม ปี ๘

 • ปี 2563, สาขารายการโทรทัศน์ ปี2563

รายการชัวร์ก่อนแชร์

 • ปี 2563, สาขารายการโทรทัศน์ ปี2563

รายการท้าให้อ่าน The Reading Hero

 • ปี 2563, สาขารายการโทรทัศน์ ปี2563

หนังสือ Water Wide Web พายเรือเก็บขยะ 7 ประเทศ

 • ปี 2563, สาขาสื่อสิ่งพิมพ์ ปี2563

หนังสือ เด็กชายชาวดง

 • ปี 2563, สาขาสื่อสิ่งพิมพ์ ปี2563

หนังสือ หอม กลิ่นความดี

 • ปี 2563, สาขาสื่อสิ่งพิมพ์ ปี2563

สารคดี หัวใจตื่นรู้

 • ปี 2563, สาขาสื่อดิจิทัล ปี2563

แพลตฟอร์ม เปิดใจ

 • ปี 2563, สาขาสื่อดิจิทัล ปี2563

ธรรม Life

 • ปี 2563, สาขาสื่อดิจิทัล ปี2563