นางสาวจรรยา กลัดล้อม

จ. ชัยนาท

ตําแหน่ง : –

หน่วยงาน : –

เรื่องย่อความดี

ในทุกชุมชนของประเทศไทย ย่อมมีผู้ที่เสียสละตนเองในการทำงานเพื่อสังคมด้วยใจบริสุทธิ์ คุณจรรยาเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะเช่นนั้น กว่า 20 ปี ที่ทำงานเพื่อชุมชนในตำบลบางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ได้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์นานัปการ ทั้งริเริ่มจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลขุด ผลักดันให้เกิดโรงเรียนแก้ไขปัญหาความยากจนและหนี้สินภาคประชาชน นอกจากนั้นยังเป็นแกนนำพลังบวกศูนย์คุณธรรม ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตั้งแต่รากเหง้า ส่งต่อคุณธรรมความดีให้เป็นเกราะป้องกันชุมชนอย่างยั่งยืน