นางสาวจำเรียง พรหมบุตร

จ. เชียงราย

ตําแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักบริหาร / อาจารย์ประจำสาขา

หน่วยงาน : วิทยาลัยแสงธรรม วิทยาเขตเซเวียร์ เชียงราย

เรื่องย่อความดี

คุณจำเรียงเป็นนักบริหารที่เก่งทั้งงานและมีจิตสาธารณะเกื้อกูลต่อสังคม ด้านการทำงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักบริหารวิทยาลัยแสงธรรม วิทยาเขตเซเวียร์ เชียงราย ได้ทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนและให้คำปรึกษากับลูกศิษย์อย่างเต็มกำลัง ในขณะเดียวกันได้แบ่งปันความรู้สู่เด็กในชุมชน ทั้งการสอนทักษะอ่านเขียนพื้นฐาน ตลอดจนส่งเสริมความรู้เพื่อสร้างอาชีพที่เหมาะสม นอกจากนี้ในยามว่างจากภารกิจ ยังอุทิศตนเป็นผู้ฟังอาสาให้กับกรมสุขภาพจิต เพื่อรับฟังและเยียวยาความทุกข์ให้กับผู้คน นับเป็นบุคคลคุณภาพที่สร้างประโยชน์สู่สังคมเสมอมา