นางสาวชนิษฐา พร้อมพรั่ง

จ. ขอนแก่น

ตําแหน่ง : นักบริบาลชุมชน

หน่วยงาน : โรงพยาบาลอุบลรัตน์

เรื่องย่อความดี

คุณชนิษฐา พร้อมพรั่ง คือผู้ที่พร้อมพรั่งไปด้วยจิตวิญญาณของการเป็นผู้ให้ ด้วยตำแหน่งนักบริบาลชุมชน ประจำหมู่บ้านกุดกระหนวน โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ทำให้เธอได้ช่วยเหลือผู้คนได้สมความตั้งใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนที่เจ็บป่วยและช่วยเหลือตนเองไม่ค่อยได้ อย่างผู้สูงอายุและผู้ป่วยหนักในวาระสุดท้ายของชีวิต ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากการบริบาลมารดาของตนก่อนที่ท่านจะล่วงลับไป เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอสานต่อความดี ส่งต่อความช่วยเหลือให้ผู้ทุกข์ยาก เป็นทั้งงานที่เปี่ยมคุณค่าและสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงต่อชุมชน