นางสาวพสชนันท์ บำรุงทรัพย์สกุล

จ. ลำพูน

ตําแหน่ง : –

หน่วยงาน : –

เรื่องย่อความดี

เยาวชนอายุ 16 ปี โดยส่วนใหญ่อาจเพลิดเพลินกับกิจกรรมสนุกสนานกับมิตรสหาย แต่พสชนันท์กลับใฝ่ใจในกิจกรรมอาสาสมัคร เธอเป็นแกนนำในโครงการจิตอาสาดูแลต้นยางนาที่มีอายุกว่า 40 ปี โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน โดยพสชนันท์แบ่งเวลาจากการศึกษา เพื่อดูแลต้นยางมากกว่า 1,000 ต้น บนถนนสายวัฒนธรรมเส้นนี้ ด้วยนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ ที่ทรงมีพระราชดำรัสว่า “ฝากผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ อย่าให้ใครตัดต้นยางที่ถนนเชียงใหม่-ลำพูนเพราะไม่มีที่ไหนอีกแล้ว”