นางสาวพันทิวา ปานพุ่ม

จ. นนทบุรี

ตําแหน่ง : แอดมินเพจ

หน่วยงาน : เพจสถานีท่าอิฐ(มัสยิดท่าอิฐ)

เรื่องย่อความดี

คุณพันทิวาเป็นพลเมืองหัวใจอาสาที่สร้างประโยชน์ให้ท้องถิ่นเสมอมา ด้วยบทบาทการเป็นแอดมินเพจเฟซบุ๊คสถานีท่าอิฐ(มสัยดิท่าอิฐ) จ.นนทบุรี ทำให้เธอทำหน้าที่สื่อสารเรื่องราวอันมีสาระประโยชน์ให้ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือส่งต่อคนในชุมชนในช่วงแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือในกรณีมีอุทกภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นประจำในจ.นนทบุรี คุณพันทิวา มักจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือผู้คน บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เพจสถานีท่าอิฐจึงเป็นศูนย์กลางแห่งน้ำใจและความช่วยเหลืออันอบอุ่นตลอดมา