นางสาวรัญชนา บำรุงทรัพย์สกุล

จ. ลำพูน

ตําแหน่ง : –

หน่วยงาน : –

เรื่องย่อความดี

รัฐชนาคือเยาวชนที่เป็นความภูมิใจของท้องถิ่น เธอทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นได้อย่างน่าสนใจ ผลงานของเธอคือการเข้าร่วมในโครงการ “รัฐฟังฉัน” เป็นแกนนําในการทําก๊าซธรรมชาติจากมูลช้าง โดยใช้ประโยชน์จากมูลช้างที่เป็นขยะเหลือทิ้งในชุมชนคนเลี้ยงช้าง จ.เชียงใหม่ นำมาผ่านกระบวนการให้เป็นก๊าซธรรมชาติ ผลลัพธ์นั้นน่ามหัศจรรย์อย่างยิ่ง ทั้งช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และผลผลิตที่ได้ยังนำมาใช้ได้จริงในครัวเรือน ลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 ได้อย่างน่าชื่นชม