นางสาวรุจิพัชร ประดิษฐศิลป์

จ. สมุทรปราการ

ตําแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่

หน่วยงาน : สถานคุ้มครองและพัฒนาตนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เรื่องย่อความดี

บุญอันประเสริฐที่มนุษย์คนหนึ่งสามารถทำได้ คือการช่วยเหลือด้วยความเมตตาต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เฉกเช่นการอุทิศตนของคุณรุจิพัชร เจ้าพนักงานธุรการ สถานคุ้มครองและพัฒนาตนพิการพระประแดง จ.สมุทรปราการ เธอได้อาสาทำงานในการแต่งหน้าศพให้แก่ผู้พิการที่เสียชีวิต ภายในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง และช่วยเหลือให้การอนุเคราะห์จัดหาหีบศพ ตลอดจนดำเนินการย้ายร่างให้กับศพผู้ยากไร้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พฤติกรรมอันเป็นบุญกุศลของคุณรุจิพัชร สะท้อนให้เห็นจิตใจอันสูงส่งโดยแท้จริง