นางสาวละออง สุขสถาน

จ. เชียงราย

ตําแหน่ง : แม่บ้าน

หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

เรื่องย่อความดี

เกียรติยศของมนุษย์ไม่ได้ตัดสินจากความสูงส่งของยศตำแหน่ง แต่วัดกันที่ความดีงามในจิตใจ คุณละอองเป็นตัวอย่างของบุคคลอันเป็นที่รัก จากผลของพฤติกรรมอันน่าชื่นชม เธอเป็นแม่บ้านเพียงคนเดียวของโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม จ.เชียงราย โรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวน 330 คน และคุณครู 25 คน คุณละอองรับผิดชอบภาระงานทั้งหมดอย่างแข็งขัน ไม่ว่าจะเป็นการเก็บกวาดทำความสะอาด และหน้าที่อื่นๆ เพื่อให้โรงเรียนน่าอยู่ สะอาดตา ทุกคนยืนยันว่าเธอด้วยรอยยิ้ม มาทำงานก่อนและกลับทีหลังอยู่เสมอ คุณละอองนั้นเป็นมากกว่าแม่บ้าน แต่เธอคือผู้ทำความสะอาดจิตใจของผู้คนด้วยความดีงาม