นางสาวเจริญขวัญ พงษ์ประดิษฐ์

จ. ภูเก็ต

ตําแหน่ง : สมาชิก

หน่วยงาน : รักษ์ทำดี

เรื่องย่อความดี

ความสุขของแต่ละบุคคลล้วนแตกต่างกันไป บางคนอาจต้องการสะสมทรัพย์สินเงินทอง แต่บางคนอาจต้องการอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างเช่นคุณเจริญขวัญ เธอจึงก้าวเข้าไปเป็นสมาชิกของกลุ่ม “รักษ์ทำดี” อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ทุ่มเทแรงใจแรงกายในการก่อสร้างศูนย์พักพิงสำหรับแมวจรบนเกาะนาคา รวมทั้งสร้างบ้านให้ผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคม มากไปกว่านั้นในทุกสองปียังบริจาคเส้นผมของตัวเองเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง ในภายภาคหน้าได้มีเจตนารมณ์ในการบริจาคร่างกายเพื่อประโยชน์ต่อสังคม “ความสุข” ของคุณเจริญขวัญคือการเป็นผู้ให้โดยแท้จริง