นางเพ็ญศิริ ฉัมมาลี

จ. กรุงเทพมหานคร

ตําแหน่ง : ประธานคณะทำงาน

หน่วยงาน : ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

เรื่องย่อความดี

จุดร่วมประการหนึ่งของผู้ที่มีความเมตตาและมีจิตสาธารณะเป็นพื้นฐาน คือการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ต้องการช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ยากอย่างบริสุทธิ์ใจ คุณเพ็ญศิริคือหนึ่งในบุคคลที่มีคุณลักษณะเช่นนั้น เธอเป็นประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนแขวงบางจาก กรุงเทพฯ เป็นงานอาสาที่คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่ประชาชนผู้เดือดร้อน ต่อมาจึงขยายโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้มากขึ้น โดยผลักดันให้มีศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอีก 12 แห่ง ในกรุงเทพ นับเป็นนักกฎหมายจิตอาสาที่มั่นคงในอุดมการณ์ และทำเพื่อสังคมอย่างน่าชื่นชม