นายธนกฤษ มวยทองดี

จ. ฉะเชิงเทรา

ตําแหน่ง : ครู คศ.1

หน่วยงาน : โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล

เรื่องย่อความดี

ด้วยสำนึกว่าตนเองเป็นนักเรียนทุน โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับกระทรวงการคลัง ทำให้คุณครูธนกฤษ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล มีปณิธานที่ยึดมั่นกับวินัยรับผิดชอบให้เป็นเครื่องนำทางแห่งชีวิต ทั้งการมุ่งมั่นตั้งใจจนสำเร็จการศึกษาจนได้ประกอบวิชาชีพครูอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นที่ประจักษ์และเป็นต้นแบบของ มีวินัย ความเพียรให้กับบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กับวัด ชุมชน และหน่วยงานภายนอก เพื่อขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งและเป็นชุมชนคุณธรรมอย่างยั่งยืน