นายธันวา แสนบุญมา

จ. หนองคาย

ตําแหน่ง : ครู คศ.1

หน่วยงาน : โรงเรียนรุจีจินตกานนท์

เรื่องย่อความดี

การสร้างความสุขและรอยยิ้มแก่ผู้คนรอบตัว คือความสุขของคุณครูธันวา โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ จ.หนองคาย ไม่ว่าโรงเรียนจะจัดกิจกรรมใดๆ คุณครูธันวาจึงอาสาเข้าไปสร้างเสริมกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื่อสร้างบรรยากาศให้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน เพราะเชื่อมั่นว่าเมื่อนักเรียนและบุคลากรมีรอยยิ้ม หัวใจย่อมจะเปิดกว้างรับความรู้ต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ครูธันวาร่วมเป็นวิทยากรไม่เคยขาด โดยอุทิศเวลาให้การฝึกซ้อมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะเหล่านี้อย่างเต็มใจ ส่งต่อรอยยิ้มและความสุขด้วยหัวใจของความเป็นครูผู้เมตตา