นายน้ำเงิน เบ็ญพาด

จ. กาญจนบุรี

ตําแหน่ง : –

หน่วยงาน : –

เรื่องย่อความดี

คุณปู่น้ำเงิน แห่งอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นปราชญ์ชาวบ้านผู้เป็นที่รักของชาวชุมชน ตลอดอายุขัย 102 ปีที่ผ่านมา คุณปู่น้ำเงินดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่เปี่ยมคุณค่า ศึกษาเล่าเรียนจนถึงระดับนักธรรมชั้นโท รวมทั้งมีความรู้ด้านแพทย์ศาสตร์แผนไทย จึงได้ใช้วิชาในด้านนี้ช่วยรักษาแก่ผู้เจ็บไข้ในชุมชนด้วยใจเมตตา จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าฯ กาญจนบุรีในยุคนั้นให้เป็นแพทย์ประจำตำบล คุณปู่น้ำเงินจึงเป็นปูชนียบุคคลที่ได้รับความเคารพรัก เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะและกตัญญูต่อชุมชนและแผ่นดินเกิด นับเป็นชีวิตอันมีคุณค่าและสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมตลอดมา