นายภานุพงศ์ แจขจัด

จ. เชียงราย

ตําแหน่ง : ผู้ช่วยครู

หน่วยงาน : โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เรื่องย่อความดี

การช่วยชีวิตคนที่ประสบอุบัติเหตุเป็นเรื่องเร่งด่วน คุณภานุพงศ์เล็งเห็นความจริงในเรื่องนี้และต้องการช่วยเหลือ จึงแบ่งเวลาจากงานในตำแหน่งผู้ช่วยครู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประสานความร่วมมือกับสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจัดอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น(CPR) ให้แก่นักเรียนกองร้อยจิตอาสา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมื่อมีความพร้อมทั้งความรู้และทักษะแล้ว ทำให้นักเรียนกองร้อยจิตอาสาดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับว่าคุณภานุพงศ์มีส่วนในการช่วยชีวิตผู้คนได้อย่างน่าสรรเสริญ