นายวสุพล ดียิ่ง

จ. ปทุมธานี

ตําแหน่ง : นักศึกษาชั้นปีที่ 2

หน่วยงาน : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่องย่อความดี

“ช้างเผือก” คือคำเปรียบเปรยบุคคลที่มีความสามารถและคุณธรรม วสุพลคือเยาวชนจากจังหวัดสุรินทร์ ที่เปรียบเสมือนช้างเผือกที่มีศักยภาพเปี่ยมล้น บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และสิ่งแวดล้อมเสมอมา เขามีความสามารถทางวิชาการมีภาวะความเป็นผู้นำอาสาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับมหาวิทยาลัย และยังมีการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ผ่านการเป็นวิทยากร พิธีกร การอบรมรุ่นน้อง เป็นตัวอย่างของเยาวชนที่คิดดี ทำดี จนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี