นายศิรชัช หาญวิวัฒนกูล

จ. กรุงเทพมหานคร

ตําแหน่ง : –

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่องย่อความดี

เยาวชนจิตสาธารณะอย่างศิรชัช ได้ใช้ความรู้ความสามารถริเริ่มโครงการ “แยกขวดช่วยหมอ” เปลี่ยนขวดพลาสติกให้เป็นชุด PPE เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ บรรเทาความทุกข์ในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยตลอด 2 ปีในการทำโครงการ สามารถลดขวดพลาสติกได้มากถึง 6,664,991 ขวด บริจาคชุด PPE ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้มากถึง 7,743 ชุด นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการสร้างตระหนักรู้และความรับผิดชอบร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงส่งต่อโครงการจิตสาธารณะเหล่านี้ไปยังเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อให้การพัฒนาของสังคมอย่างยั่งยืนอีกด้วย