นายศุภกร ปัญญาสงค์

จ. ลพบุรี

ตําแหน่ง : นักเรียน

หน่วยงาน : โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์

เรื่องย่อความดี

ศุภกรคือศิลปินน้อยหัวใจคุณธรรม ด้วยฝีมือด้านศิลปะอันโดดเด่น ทำให้ได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ แต่ในขณะเดียวกันเยาวชนวัย 15 ปี ผู้นี้ไม่เคยลืมบุญคุณของผู้ที่สนับสนุนมาโดยตลอด ทั้งบิดามารดา โรงเรียน และสังคม โดยได้นำรายได้จากการขายภาพเขียน ซึ่งมีผู้จับจองเป็นจำนวนมาก มอบให้กับครอบครัว รวมทั้งเจือจานแก่สาธารณกุศลในด้านต่างๆ เช่น จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ หรือร่วมทำบุญในโอกาสต่างๆ อย่างน่าชื่นชม