นายสมพงษ์ เพ็ชร์พรหม

จ. ภูเก็ต

ตําแหน่ง : ผู้ประสานงานจังหวัดภูเก็ต

หน่วยงาน : รักษ์ทำดี

เรื่องย่อความดี

“คนเหล่านี้ลำบากมาเป็น 30 ปี บ้านแออัดทรุดโทรม ผมลำบากเพียงไม่นานเมื่อเทียบกับพวกเขา” คือคำกล่าวของคุณสมพงษ์ เป็นผู้ประสานงานของกลุ่ม “รักษ์ทำดี” จ.ภูเก็ต ผู้เสียสละกำลังกายกำลังใจในการทำโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยได้ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐให้สนับสนุนงบประมาณบางส่วน สามารถปรับปรุงซ่อมแซมบ้านได้ถึง 6 หลัง ในระยะเวลาเพียง 2 ปี แม้ว่าตลอดสองปีซึ่งเกิดวิกฤตการณ์โควิด เขาจะได้รับผลกระทบไม่น้อย แต่กลับคิดถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมากกว่า นับเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามอย่างยิ่ง