นายสุทธิพงษ์ สุริยะ

จ. กรุงเทพมหานคร

ตําแหน่ง : ผู้ก่อตั้ง / ผู้อำนวยการ

หน่วยงาน : พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จ.บึงกาฬ

เรื่องย่อความดี

คุณสุทธิพงษ์เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบ จึงได้ประยุกต์ใช้ความสามารถทางศิลปะเข้ากับการช่วยเหลือสังคมในกิจการสาธารณประโยชน์ตลอดมา นอกจากปัจจุบันจะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จ.บึงกาฬ ที่ผ่านมายังฝากฝีมือไว้ในหลายโครงการ โดยเฉพาะงานด้านอาสาสมัครโครงการในพระราชดำริ เช่น ที่ปรึกษาการออกแบบตกแต่งร้านโครงการหลวง สาขาวังแดง ที่ปรึกษาการออกแบบตกแต่งร้านอาหารปรุงสารพัด อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นต้น ทุกผลงานจึงงดงามทั้งรูปธรรมที่ปรากฎ และความตั้งใจอันดีงามของคุณสุทธิพงษ์