นายอโณทัย ไพฑูรย์

จ. สงขลา

ตําแหน่ง : ผู้ดำเนินการ

หน่วยงาน : บ้านพิพิธภัณฑ์บรมนาถสถิต

เรื่องย่อความดี

เส้นทางสู่การดำเนินการ “บ้านพิพิธภัณฑ์บรมนาถสถิต” ของคุณอโณทัย นับเป็นเส้นทางที่ทำด้วยใจอย่างแท้จริง เขาต้องอดออมเก็บเงินสะสม ใช้จ่ายอย่างมัธยัสถ์ เพื่อเป้าหมายอันยิ่งใหญ่คือการออกมาทำงานเต็มเวลาในการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ในหลวง โดยมีสิ่งสะสมและหนังสือเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาจำนวนมาก เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 คุณอโณทัยมีปณิธานแน่วแน่อันน่าชื่นชม คือความปรารถนาจะน้อมนำคำสอน และดำเนินตามรอยพระยุคลบาทในเรื่องการเก็มออม ประหยัดและพอเพียง