นายเอกชัย วงศ์วรกุล

จ. ลำพูน

ตําแหน่ง : ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเเพร่

หน่วยงาน : สภาวัฒนธรรมจังหวัดเเพร่

เรื่องย่อความดี

ผู้ที่มีวินัยรับผิดชอบเป็นที่ตั้ง ย่อมสามารถเรียนรู้จากปัญหาต่างๆ ในชีวิต ถอดบทเรียนเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ เช่นเดียวกับคุณอำพร ประธานศูนย์เรียนรู้งานหัตถกรรมบ้านงานฝีมือ บ้านผาหนาม จ.ลำพูน และเจ้าของก๋วยเตี๋ยวลำใยแปรรูปแบรนด์ “ไร่วงค์ษา” ก่อนที่เธอจะประสบความสำเร็จในปัจจุบัน ได้ผ่านปัญหามากมายทั้งความเจ็บป่วยของคุณแม่และสามี ต้องเลี้ยงดูลูกตามลำพังในสถาวะที่ขาดงานและรายได้ แต่เธอกลับลุกขึ้นสู้และสร้างตัวมาได้จนถึงทุกวันนี้ นอกจากนั้นยังเผื่อแผ่ไปถึงเพื่อนร่วมชุมชน เปิดศูนย์เรียนรู้ฝึกทักษะให้กลุ่มสตรีและเด็กเยาวชน เป็นคนหัวใจแกร่งและมากล้นด้วยน้ำใจ