นายแพทย์อานันท์ อินทรารักษส์

จ. ชลบุรี

ตําแหน่ง : –

หน่วยงาน : –

เรื่องย่อความดี

ตลอดระยะเวลา 10 ปี ในการทำงานเป็นกรรมการบริหารเครือข่ายป้องกันการทุจริตฯ จ.ชลบุรี คุณอานันท์ทุ่มเททำงานในหลากหลายมิติ ทั้งด้านป้องกนัการทุจริต ด้านส่งเสริมการปฏิรูปแห่งชาติ ด้านพัฒนาชุมชน ด้านส่งเสริมการศึกษา รวมทั้งด้านการเผยแพร่ความรู้ในฐานะคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์ นอกจากนั้นยังมีความสามารถด้านการประพันธ์เพลง เช่นบทเพลง “ซับน้ำตาคนไทย” ที่ได้แต่งขึ้นในช่วงวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี 2554 โดยมอบให้แพทยสภาไปใช้เพื่อระดมเงินทุนช่วยเหลือสังคม นับเป็นพลเมืองจิตอาสาแห่งจังหวัดราชบุรีที่น่ายกย่อง