บทเพลง คุณธรรมนำสังคม

ชื่อผลงาน : คุณธรรมนำสังคม

เจ้าของผลงาน : สุพัฒน์ ศรีกงพาน ผู้ประพันธ์คำร้อง/ทำนอง

ผู้ผลิต : สุพัฒน์ ศรีกงพาน ผู้ประพันธ์คำร้อง/ทำนอง

แนวคิด (concept) : บทเพลงที่มีเนื้อหาความหมายดี มีคุณธรรมที่ครอบคลุมทุกด้านสามารถกระตุ้นให้ผู้ฟังตระหนักในความสำคัญของคุณธรรมได้

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่