บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด

จ. ปทุมธานี

ที่อยู่ : 55/18,55/20 หมู่4 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด ไม่ได้ทำธุรกิจโดยมุ่งหวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องการส่งเสริมความมั่นคงของอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้นเองนอกจากจะทำธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลแล้ว บริษัทยังมีโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น “โครงการกล้วยหอมทองเพื่อสุขภาพดีของน้องๆ ในโรงเรียน” โดยส่งมอบกล้วยหอมทองให้แก่ 7 โรงเรียน 4 ศูนย์เด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เด็กๆ ได้รับประทานกล้วยซึ่งเป็นอาหารเสริมที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย รวมทั้งโครงการ “เปิดบ้านคิงฟรุทส์” เพื่อให้ความรู้อย่างมีส่วนร่วมกับเกษตรกรทั่วประเทศ พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้อย่างน่าชื่นชม

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่