บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด

จ. ลพบุรี

ที่อยู่ : 55/5 หมู่ 4 ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

การกระทำนั้นเสียงดังกว่าคำพูด คำกล่าวนี้อธิบายความเป็น “องค์กรแห่งความดี” ของบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพฯ ได้อย่างชัดเจน เพราะบริษัทสนับสนุนให้พนักงานทำเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมตลอดมา เช่น โครงการ “บริจาคโลหิตสุขใจ” ที่ทำต่อเนื่องมาถึง 14 ปี คิดเป็นโลหิตที่บริจาคไปแล้วมากถึง 2,958 ถุง หรือ 1,183,200 CC นอกจากนั้นยังมีโครงการ “The nature point ปลูกป่าตามศาสตร์พระราชา” สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร บนพื้นที่ 200 ไร่ ในจังหวัดสระบุรี เพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสาธารณประโยชน์อื่นๆ สืบไป

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่