บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด

จ. ราชบุรี

ที่อยู่ : 155/30 ม.4 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

ปณิธานของบริษัทริกิ การ์เม้นส์ คือ “องค์กรคนเก่ง คนดี มีความสุข” ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 โดยโครงการที่เน้นในเรื่องความมีวินัยเป็นประเด็นที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่ง จึงผลักดันโครงการ “ระเบียบวินัย คือปัจจัยสร้างคุณภาพคน” มีกิจกรรมสร้างวินัยต่างๆ ที่กระตุ้นให้ทำอย่างสม่ำเสมอ จนกลายเป็นพฤติกรรมเชิงบวกของพนักงาน โดย โครงการประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี มีบุคคลต้นแบบที่มีวินัยความรับผิดชอบจนสามารถเลิกสุราตลอดไป หรือสวมใส่หมวกนิรภัยขับขี่ยานพาหนะ เป็นต้น นับว่าเป็นองค์กรที่สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยม

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่