บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน)

จ. สมุทรปราการ

ที่อยู่ : 189/46 หมู่ 4 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ มีปรัชญาการทำงานชัดเจนว่า เป้าหมายการพัฒนาองค์กรอยู่ที่ “คน” ดังนั้นเองจึงสนับสนุนให้พนักงานทำกิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด เช่น โครงการ “ทำดี…มีคน(ไป)เห็น” โดยส่งเสริมให้พนักงานชื่นชมผู้ที่ทำความดีผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัท แม้เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ อย่างการมีจิตอาสาสอนงานให้แก่ผู้อื่น เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรม “Happy Star Market ตลาดปันน้ำใจ” โดยให้พนักงานนำสิ่งของร่วมบริจาคให้กับทีมงาน แล้วเปิดขายให้กับผู้ที่สนใจ เงินที่ได้นำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่างๆ นับเป็นกุศโลบายที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่