บริษัท ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเอ อุดรธานี จำกัด

จ. อุดรธานี

ที่อยู่ : เลขที่ 999 ถ.รอบเมือง(โพธิ์สว่าง) ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

นักธุรกิจที่เปี่ยมไปด้วยจิตสาธารณะ ย่อมสร้างการมีส่วนร่วมและแบ่งปันน้ำใจให้สังคม เช่นเดียวกับบริษัท ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเออุดรธานี ผู้ริเริ่มกิจกรรมด้านจิตอาสาหลากหลายโครงการเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม เช่น “การบริจาคโลหิตด้วยใจ ยิ่งให้ยิ่งได้” โดยจัดกิจกรรมต่อเนื่องถึง 9 ปี ได้รับความสนใจจากองค์กรต่างๆ ใน จ.อุดรธานี และมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้บริษัทยังช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น บริจาควัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในช่วงที่เกิดโรคระบาด เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล สร้างสังคมให้น่าอยู่ด้วยจิตใจที่เอื้ออารี

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่