พระครูวิลาศกาญจนธรรม ดร.

จ. กาญจนบุรี

ตําแหน่ง : เจ้าอาสาสวัดท่าขนุน

หน่วยงาน : วัดท่าขนุน 

เรื่องย่อความดี

ตลอดระยะเวลา 29 ปี ในเพศบรรพชิต พระครูวิลาศกาญจนธรรม เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมมาอย่าง ต่อเนื่อง ทั้งสนับสนุนการก่อตั้ง “ศูนย์วัฒนธรรมกะเหรี่ยงบ้าน ไร่ป้า” เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นถิ่น เป็นผู้นำชุมชนคุณธรรม โดยชูแนวคิด “บวร” เพื่อให้ชุมชน วัด และโรงเรียน จับมือร่วมกัน พัฒนาสังคม รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว โดยการ บูรณะทางรถไฟสายมรณะ สถานีบ้านท่าขนุน และบ้านหลบภัย เชลยศึก เป็นพระนักพัฒนาผู้มีแก่นแท้ของการเป็นผู้ให้และ จิตสาธารณะโดยแท้