พันตำรวจโทวีระ นุชศิลป์

จ. พระนครศรีอยุธยา

ตําแหน่ง : รองผู้กำกับการจราจรตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงาน : ตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา

เรื่องย่อความดี

“ตำรวจจิตอาสา ร้องเพลงเปิดหมวกเพื่อสังคม” คือสมญานามของพันตำรวจโทวีระ ผู้ใช้ความสามารถทางดนตรีเพื่อระดมทุนมาใช้ในสาธารณประโยชน์ แม้จะมีตำแหน่งถึงรองผู้กำกับการจราจรตำรวจภูธร พระนครศรีอยธุยา แต่ด้วยจิตสาธารณะเป็นที่ตั้ง จึงได้แบ่งเวลามาทำโครงการเกี่ยวกับดนตรีจิตอาสา ร้องเพลงเล่นดนตรีเปิดหมวก เพื่อจัดหาทุนให้แก่เด็กๆ ที่ด้อยโอกาส เช่น สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มูลนิธิคุณพ่อเรย์ และมูลนิธิเด็กพิการตาบอดบ้านมหาไถ่พัทยา นับเป็นแบบอย่างของข้าราชการน้ำดีที่น่าสรรเสริญอย่างยิ่ง