รายการ ขบวนการ Fun น้ำนม

ชื่อผลงาน : ขบวนการ Fun น้ำนม

ช่องทางออกอากาศ : สถานีโทรทัศน์ช่อง Thai PBS

ผู้ผลิต : สถานีโทรทัศน์ช่อง Thai PBS

เรื่องย่อ : เพลงสมมุติเหตุการณ์ที่เม่นแหลมคมตื่นสายทำให้ผิดเวลานัด จนรีบเร่งและหลงลืมเตรียมพร้อมในการเดินทาง ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกัน ไม่พอใจที่เกิดจากความไม่ได้ตั้งใจ และลืมเอ่ยคำว่าขอโทษให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นการแสดงความรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง ที่ทำให้ผู้อื่นเดือนร้อน และความคิดเห็นของเด็ก ๆ ที่มาแบ่งปันว่าเคยทำผิดแล้วเอ่ยขอโทษ ซึ่งเป็นความกล้าหาญในการบอกเล่าเรื่องราวของตนเอง

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่