รายการ ผู้เฒ่ากับดาวรุ่ง

ชื่อผลงาน : ผู้เฒ่ากับดาวรุ่ง

ช่องทางออกอากาศ : สถานีโทรทัศน์ช่อง Thai PBS

ผู้ผลิต : บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด

เรื่องย่อ : “ผู้เฒ่ากับดาวรุ่ง”…เป็นรายการที่มุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ของคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นก่อนที่ถูกยุคสมัยหรือห้วงเวลาที่แตกต่างกัน  บ่มเพาะให้ความคิด ทัศนคติ มุมมองในการดำเนินชีวิต แยกห่างออกจากกันไปเรื่อย ๆ จนกลายเป็นความไม่เข้าใจกัน คิดต่างหรือรุนแรงแตกหัก ในบางหน่วยของสังคม แต่รายการผู้เฒ่ากับดาวรุ่งเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแต่เพียง การแสดงออกของเปลือกนอกแห่งความสัมพันธ์เท่านั้น แท้จริงแล้วไม่ว่าจะเป็น ความสัมพันธ์ระหว่างใครต่างก็มีสายใยของ“คุณธรรม”เกี่ยวร้อยเอาไว้เสมอ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการทำมาหากินด้วยวิถีอย่างไร หากต่างคนต่างยึดความจริงใจ ซื่อสัตย์ ความเห็นอกเห็นใจ การเคารพซึ่งกันและกันเป็นหลักสำคัญในการอยู่ร่วมกัน ก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่งดงาม ที่จะนำพาสังคม ชุมชนให้บรรลุเป้าหมายไปด้วยกัน

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่