รายการ พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง

ชื่อผลงาน : พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง

ช่องทางออกอากาศ : Thai PBS Podcast

แนวคิด (concept) : รายการสําหรับเด็กแนวนิทานสอนใจ ที่มีการสอดแทรก ข้อคิดด้านคุณธรรม ควบคู่กับการนำเสนอเรื่องราว ความรู้ใกล้ตัว เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก ให้เหมาะสมกับช่วงวัน

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่