รายการ ศัลยกรรม…ความสุข

ชื่อผลงาน : ศัลยกรรม…ความสุข

ช่องทางออกอากาศ : Thai PBS Podcast

แนวคิด (concept) : รายการที่นำเสนอเรื่องราวของวิถีชีวิต ผ่านมุมมองในมิติที่หลากหลาย เพื่อศัลยกรรมความสุขในชีวิต ปรับเปลี่ยนวิธีคิด พลิกวิกฤตหรือปัญหา เป็นโอกาส โดยคำนึงถึงใจเขาใจเรา และเสริมชีวิตพลังบวกให้มีคุณค่าและพลัง

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่