รายการ สัตว์โลกแฟนตาซี เดอะ มิวสิคัล

ชื่อผลงาน : สัตว์โลกแฟนตาซี เดอะ มิวสิคัล

ช่องทางออกอากาศ : Thai PBS Podcast

แนวคิด (concept) : รายการส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเด็ก ที่มีเนื้อหาละเมียดละไม แสดงให้เห็น ดึงความดีงาม การแยกแยะถูกบิด และการสร้างสมบ่มเพาะคุณธรรม ที่เริ่มต้นจาก “วันเด็ก”

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่