รายการ สารตั้งต้น ตอน ซอกหลืบ เด็กกทม

ชื่อผลงาน : สารตั้งต้น ตอน ซอกหลืบ เด็กกทม

ช่องทางออกอากาศ : สถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36

ผู้ผลิต : สถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36

เรื่องย่อ : รายการสารตั้งต้น เป็นรายการสารคดีเชิงข่าว ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ PPTVHD36 บอกเล่าเหตุการณ์และเรื่องราวที่สร้างผลกระทบต่อชีวิต ทั้งในแง่มุมสังคม เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและการเมือง โดยมีเป้าหมายเป็นกระจกสะท้อนปัญหานำไปสู่การแก้ไขในระดับนโยบาย ปี2565 ปัญหาใหญ่ที่สุดที่สังคมไทยเผชิญยังเป็นเรื่องเศรษฐกิจและปากท้อง ที่เกิดขึ้นทั้งจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และปัญหาที่เกิดจากช่องว่างทางสังคมที่มีอยู่เดิม

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่