รายการ เพื่อนคู่คิด

ชื่อผลงาน : เพื่อนคู่คิด

ช่องทางออกอากาศ : สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

ผู้ผลิต : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เรื่องย่อ : รายการเพื่อนคู่คิด “สร้างสรรค์ ทันสมัย ดูสนุก ได้สาระ” ภายใต้แนวคิด #เพื่อนคู่คิดธุรกิจคิดดี สนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ และวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็น Good Business ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ช่วยแก้ปัญหา หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในด้านต่าง ๆ มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ ไปพร้อม ๆ กับการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้อย่างยั่งยืน

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่