ลูกคือดวงใจ

ชื่อผลงาน : ลูกคือดวงใจ

เจ้าของผลงาน : ธัช วัฒนถาวร เจ้าของผลงาน/ผู้ผลิต

ผู้ผลิต : ธัช วัฒนถาวร เจ้าของผลงาน/ผู้ผลิต

แนวคิด (concept) : เนื้อหาแสดงถึงความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูก

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่