ศรี | เมือง | ใหม่

ชื่อผลงาน : ศรี | เมือง | ใหม่

ผู้ผลิต : ธนเดช รามสมภพ

ความยาวหนัง : 130 นาที

เรื่องย่อ : ภาพยนตร์ท่องเที่ยว ที่สอดแทรกประเด็นต่างๆ ทั้งคุณธรรม ความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศ

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่