สถานีเฟซบุ๊กไลฟ์ และศูนย์ช่วยเหลือออนไลน์ " สื่ออาสาประชาชน "

ชื่อผลงาน : สถานีเฟซบุ๊กไลฟ์ และศูนย์ช่วยเหลือออนไลน์ ” สื่ออาสาประชาชน “

ผู้ผลิต : บริษัท โอเค แมส จำกัด

ช่องทางการเผยแพร่ : Facebook และ YouTube สื่ออาสาประชาชน

แนวคิด (concept) : ศูนย์ช่วยเหลือออนไลน์ “สื่ออาสาประชาชน” ศูนย์กลางประสานการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน ผู้เดือดร้อน กับผู้ที่ทำให้เดือดร้อน สื่อกลางด้านการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและก้นภายใต้สโลแกน “สารพัดปัญหา เดินหน้าร่วมแก้ไข สังคมไทยมีสุข”

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่