สยามอารยะ Live

ชื่อผลงาน : สยามอารยะ Live

ผู้ผลิต : สมาคมสยามอารยะ

ช่องทางการเผยแพร่ : Facebook สยามอารยะ

แนวคิด (concept) : ประเทศที่อารยะ หรือ ประเทศที่พัฒนาแล้ว คือเป้าหมายของการใช้ชีวิตของพวกเราชาวอารยะ ทางสยามอารยะเห็นว่า การที่ประเทศชาติจะพัฒนาได้นั้นต้องมาจากการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับจิตใจของคนในชาติเสียก่อน จึงมุ่งเน้นออกแบบสื่อเพื่อเผยแพร่แนวคิดการใช้ชีวิตตามอุดมการณ์การของสยามอารยะ คือการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสูงสุด ด้วยการใช้ศักยภาพ ทรัพยากร เงินทอง หรือเวลาที่มีทั้งหมด เพื่ออุทิศตัวในการสร้างสังคมที่อยู่ให้ดีขึ้น ดังนั้นการทำ สยามอารยะ Live ได้จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้เห็นความต่อเนื่องของการทำงานของกลุ่มต่างๆที่สังกัดในสยามอารยะ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกันของแต่ละกลุ่ม และให้แนวคิดการใช้ชีวิตต่อตัวเอง ต่อคนรอบข้าง ต่อสังคมและต่อประเทศชาติ ผ่านช่องทางการสื่อสารOnline การเผยแพร่ online เพื่อเปิดการรับรู้ของคนอื่นๆ โดยคาดหวังว่า คนดีต้องรวมตัวกัน เพื่อทำสิ่งดี

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่