สายไปเสียแล้ว

ชื่อผลงาน : สายไปเสียแล้ว

ผู้ผลิต : คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร

แนวคิด (concept) : คลิปวิดีโอสั้นสะท้อนคุณธรรมที่ชี้ให้เห็นโทษของยาเสพติด ผ่านตัวละครวัยรุ่นที่เลือกทำในสิ่งที่ผิด และได้รับผล ของการกระทำ ทั้งปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต กลายเป็นคนก้าวร้าว ลักขโมย การเรียนตกต่ำฯ

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่