สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

จ. กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ : 80 อาคารลาดพร้าว ฮิลล์ ซ.ลาดพร้าว4 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.0

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมีนโยบายส่งเสริมคุณธรรมด้านความพอเพียงมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรม “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” โดยเริ่มที่เรื่องใกล้ตัวแต่สร้างคุณค่ามหาศาล เช่น กิจกรรม Big cleaning ร่วมมือร่วมใจกันสร้างสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้สะอาดน่าอยู่ รวมทั้งกิจกรรมรีไซเคิลเพื่อใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้คุ้มค่า เป็นต้น นอกจากนี้ยังทำโครงการร่วมกับชุมชนภายนอก คือโครงการ “สร้างผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาสเป็นกำลังคนดิจิทัลสู้ภัยไซเบอร์” เน้นการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อแก้ปัญหาภัยไซเบอร์แก่ผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาส นับเป็นหน่วยงานรัฐหัวใจคุณธรรมอย่างน่าสรรเสริญ

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่