หนังสือชุด คิน คิน ทำได้

ชื่อผลงาน : หนังสือชุด คิน คิน ทำได้

ผู้เขียน : มนฤดี ทองกลอย

สำนักพิมพ์ : HELLO KIDS

เรื่องย่อ : หนังสือชุดที่มีส่วนช่วยในการสร้างการเห็นค่าในตัวเอง (Self-Esteem) และทักษะทางสมอง (EF) “รักตัวเองเห็นคุณค่า เชื่อมั่นว่า “หนูทำได้” พยายามสู่เป้าหมาย ภาคภูมิใจทุกขึ้นตอน”