หนังสือชุด เด็กดี มีมารยาท

ชื่อผลงาน : หนังสือชุด เด็กดี มีมารยาท

ผู้เขียน : มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

สำนักพิมพ์ : แฮปปี้ คิดส์

เรื่องย่อ : หนังสือชุด 2 ภาษา นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตของ “ก๋งกิ๋ง” บ่านกิจกรรมในชีวิตประจำวัน อาทิ การรู้จักขอโทษ รู้จักให้อภัย รู้จักขอบคุณ การยับยั้งชั่งใจ การไหว้ และมารยาทในการอยู่ร่วมกัน