หนังสือ บันทึกของชายผู้ถูกกักขังเป็นมนุษย์ฟาร์ม

ชื่อผลงาน : หนังสือ บันทึกของชายผู้ถูกกักขังเป็นมนุษย์ฟาร์ม

ผู้เขียน : วิเชียร ไชยบัง

สำนักพิมพ์ : โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

เรื่องย่อ : เรื่องราวบันทึกของเด็กชายชาวอีสาน ที่สอดแทรกวิถีชีวิตและวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่น ถ่ายทอดบ่านห้วงเวลาของฤดูกาล จากฤดูร้อน สู่ฤดูฝน และฤดูหนาว วนมาบรรจบ ณ จุดเริ่มต้น “ฤดูร้อน”